JAVNI POZIV ZA PROGRAME FINANSIRANJA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOST

JAVNI POZIV ZA PROGRAME FINANSIRANJA FONDA ZA INOVACIONU DELATNOSTFond za inovacionu delatnost (u daljem tekstu: Fond) koji dve godine vrlo uspešno sprovodi Projekat podrške inovacijama u Srbiji u saradnji sa Svetskom bankom, nakon više od 40 odobrenih projekata u ukupnoj vrednosti od 4.7 miliona evra, nastavlja podršku inovativnim preduzećima i ovom prilikom Vas obaveštava o novom ciklusu javnih poziva. U okviru Projekta podrške inovacijama u Srbiji se sprovode dva programa finansiranja: Program ranog razvoja (Mini Grants Program) i Program sufinansiranja inovacija (Matching Grants Program), kroz koje se finansijska sredstva dodeljuju inovativnim kompanijama.

Opširnije...

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE – PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini.

Program se sprovodi u cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju, povećanja konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Opširnije...

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA - JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ILI UREĐENJA PROSTORA ZA RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U AGROBIZNISU

Na osnovu Finansijskog plana za 2013. godinu Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova raspisuje:

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ILI UREĐENJA PROSTORA ZA RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U AGROBIZNISU 

Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova dodeljuje bespovratna sredstva za sufinansiranje nabavke opreme ili uređenja prostora za razvoj ženskog preduzetništva u agrobiznisuu ukupnom iznosu 1.000.000,00 dinara (slovima: jedanmiliondinara) predviđena Finansijskim planom Zavoda za ravnopravnost polova za 2013. godinu, Aktivnost 5 – Mapiranje primera dobre prakse i afirmacija ženskog preduzetništva.

Opširnije...

PROMOCIJA PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

sremRegionalna razvojna agencija Srem (RRA Srem) u sklopu svojih redovnih godišnjih aktivnosti sprovodi Program standardizovanog seta usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike (MSPP) za 2013. godinu. Program finansira Ministarstvo finansija i privrede, a realizuje se isključivo preko akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u koje spada i RRA Srem.

Opširnije...