Opština Stara Pazova se nalazi u jugoistočnom delu Srema, u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koja zauzima severni deo Srbije. Geografski položaj opštine je izuzetno povoljan - nalazi se između dva najveća grada u zemlji, tačnije 30 km je udaljena od glavnog grada Beograda i 40 km od Novog Sada. Sve važne saobraćajnice u regionu presecaju teritoriju opštine Stara Pazova i to: autoput Beograd–Zagreb (E-70), autoput Beograd–Novi Sad (E-75), magistralni put M-22 i regionalni putevi R-106 i R-121. Kroz opštinu prolaze značajni međunarodni železnički pravci koji idu ka Subotici i dalje ka Mađarskoj i Nemačkoj na sever, a ka Nišu i dalje prema Grčkoj na jug. Beogradski aerodrom „Nikola Tesla“, najvažnija vazdušna luka u Srbiji, udaljen je 15 km od centra Stare Pazove, a vojni aerodrom Batajnica, budući kargo aerodrom samo 8 km. Reka Dunav teče istočnom granicom opštine, dužinom od 24 km, što doprinosi potpunosti saobraćajne mreže.

Opština Stara Pazova obuhvata 9 naseljenih mesta od kojih su tri urbanog tipa – Stara Pazova, Nova Pazova i Novi Banovci, a preostalih šest su ruralnog karaktera – Golubinci, Vojka, Stari Banovci, Belegiš, Surduk i Krnješevci.

Teritorija opštine pokriva površinu od 351 km2. Prema popisu stanovništva održanom u oktobru 2011 godine, broj stanovnika opštine Stara Pazova dostiže gotovo 68.000.

Glavni putni pravci koji prolaze kroz teritoriju opštine Stara Pazova:

  • Međunarodni auto-put E-75 - Pan-Evropski koridor 10
  • Međunarodni auto-put E-70 - Pan-Evropski koridor 10
  • Regionalni put M22/1 Beograd - Novi Sad
  • Međunarodni železnički pravac Beograd - Novi Sad - Budimpešta
  • Međunarodni železnički pravac Beograd - Novi Sad - Zagreb - Ljubljana
  • Koridor 7 - Dunav
  • Međunarodni aerodrom Beograd (15km)
  • Vojni aerodrom Batajnica (10km)

Stara Pazova se nalazi na približno pola puta između republičke i pokrajinske prestonice, Beograda (30km) i Novog Sada (40km).

dobrodosli-u-staru-pazovu