Da li ste zadovoljni komunalnim uslugama i cenama?


Statistika:

Da
Glasovi: 15
60%  
Ne
Glasovi: 8
32%  

Broj glasača   25