Da li ste zadovoljni komunalnim uslugama i cenama?


Statistika:

Da
Glasovi: 12
80%  
Ne
Glasovi: 1
6.7%  

Broj glasača   15