MESTO ULICA I BROJ POVRŠINA OSNOV KORIŠĆENJA TRAJE DO ZAKUPAC
Belegiš Kralja Petra I br. 38 Pošta, zaj. ulaz 51,81 Ugovor o davanju na korišćenje bez naknade, br. 361-4/2012 od 02.02.2012. god. Na neodređeno vreme JP PTT saobraćaja, Primedba: Po ugovoru pov. je 63,85
Golubinci Pazovačka 1 12,00 Reš. predsednika opštine br. 361-1/2011-II od 13.1.2011. god. Izdat na neodređeni period MZ Golubinci
Golubinci Pazovačka 1 14,30 Reš. IO br. 020-156/03-II od 16.12.2003. god. Izdat na period od godinu dana MO DSS
Golubinci Pazovačka 1 16,08 Reš. predsednika opštine br. 361-1/2011-II od 13.1.2011. god. Izdat na neodređeni period MZ Golubinci
Golubinci Putinačka 16 90 Ugovor o zakupu 01.12.2019. god. "Vit Inđija" doo
Krnješevci Šalter sala sa čajnom kuh. i zaj. ulaz 24,13 Ugovor o davanju na korišćenje bez naknade, br. 361-1/2012 od 02.02.2012. god. Na neodređeno vreme JP PTT saobraćaja "Srbija", Primedba: Po ugovoru pov. iznosi 46,33 m2
Nova Pazova Njegoševa br. 1 76 Ugovor o zakupu 13.02.2020. god. MIROSLAV POPOV PREDUZETNIK TRGOVINA "EKI KIDS" Nova Pazova, ulica Njegoševa 19
Nova Pazova Cara Dušana br. 2 20 po ugovoru po l.n. 25 Ugovor o zakupu 31.12.2019. god. SUR "Cafe Corto" preduzetnik Tanasković Zoran iz Vojke ul. Nikole Pašića 8
Nova Pazova Cara Dušana br. 2 64 po ugovoru po l.n. 93 Ugovor o zakupu 27.06.2019. god. "C MARKET" iz Beograda, ul. Jurija Gagarina 14
Nova Pazova Cara Dušana br. 2 74 Primedba: Po saznanju koristi ga Biblioteka, po usmenom dogovoru sa predstavnicima opštine
Nova Pazova Kneza Mihaila br. 3 24 Udruženje penzionera
Pazovački bazeni Spoljni objekat za prodaju pića kod velikog bazena 14 m2+bašta Ugovor o zakupu Septembra 2015. god. SUR BIFE-GRIL "GADŽA" GAVRAN ZORICA PREDUZETNIK, Nova Pazova, ul. Njegoševa 6, PIB: 101241630, MB: 54660952
Pazovački bazeni Spoljni objekat za prodaju pića kod malog bazena 14 m2+bašta Ugovor o zakupu Septembra 2015. god. Samostalna ugostiteljska radnja "Simpson" Denić Nikola, preduzetnik Nova Pazova, ul. Krajiška bb, PIB: 102623113, MB: 55687293
Pazovački bazeni Kafić u zatvorenom upravnom obj. 100m2+bašta Ugovor o zakupu Septembra 2016. god. SUR BIFE-GRIL "GADŽA" GAVRAN ZORICA PREDUZETNIK, Nova Pazova, ul. Njegoševa 6, PIB: 101241630, MB: 54660952
Stara Pazova Kuća br. 78 sa dvorištem u selu (Hotel "Srem") 1) Lokal površine 130 m2, 2) Lokal površine 140 m2, 3) Lokal površine 40 m2, 4) Lokal površine 160 m2 -"Komercijalna banka" AD Beograd, Svetog Save 14, -"Societe generale banka Srbija" a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 50a/b, Slobodan, -"SAVPO" d.o.o. Stara Pazova, Jovana Popovića 59, Primedba: Postoje zaključeni ugovori sa zakupcima pod 1), 2) i 4)
Stara Pazova Ćirila i Metodija br. 6 lok. na grun. parc. br. 4415/9 35,96 Ribarnica, Primedba: Slobodan
Stara Pazova Ćirila i Metodija br. 6 38 Ugovor o zakupu 01.01.2020. god. "SO CHIC" TP Inđija
Stara Pazova Ćirila i Metodija br. 6 lok. na grun. parc. br. 4415/6 35,96 Ugovor o zakupu 01.01.2020. god. prod. meš. robe "DRAGAN" STR, vlasnik Mitrović Dragan, PIB 101241697
Stara Pazova Ćirila i Metodija br. 6 51 Ugovor o zakupu 01.01.2020. god. SAMOSTALNA ZANATSKA TRGOVINSKA KOMISIONA RADNjA ALEKSANDRA RANKA SAVIČ PREDUZETNIK BEOGRAD, ZEMUN, Simeona Končarevića broj 5, PIB 100095017, matični broj 55305455
Stara Pazova Ćirila i Metodija br. 6 108 Ugovor o zakupu 13.02.2020. god. PAPILON PD doo za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu Nova Pazova, Njegoševa broj 14, PIB 100535723, matični broj 08669619, koga zastupa Panić Dragutin