POSLOVNI PORTAL OPŠTINE STARA PAZOVA Investirajte u Staru Pazovu, Srem

Kancelarija za
lokalno ekonomski razvoj
Nedelja, 26. Maj 2024.
 • Kroz Staru Pazovu prolaze međunarodni auto-putevi E-70 i E-75

 • Međunarodni železnički pravac Beograd - Novi Sad - Zagreb - Ljubljana

 • Od međunarodnog aerodroma "Nikola Tesla", Pazova je udaljena 15 km

 • Na teritoriji opštine nalazi se oko 30.000 ha obradivih površina

 • Reka Dunav teče istočnom granicom opštine, dužinom od 24 km

Opština Stara Pazova se nalazi u jugoistočnom delu Srema, u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini koja zauzima severni deo Srbije. Geografski položaj opštine je izuzetno povoljan - nalazi se između dva najveća grada u zemlji, tačnije 30 km je udaljena od Beograda i 40 km od Novog Sada. Više o Staroj Pazovi »

POSLOVNE VESTI, JAVNI POZIVI I KONKURSI

Greška
 • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot get "Stara Pazova" woeid in module "mod_sp_weather".

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_sp_weather"

  Cannot retrive forecast data in module "mod_sp_weather".

IT tim Opštine Stara Pazova © 2024.