NARR - Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP

narrNacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP. Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi NARR u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.

Više o Javnom pozivu.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

pspzrpNa osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV", broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e...

Opširnije...

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za finansiranje projekata u oblasti ravnopravnosti polova

pspzrpNa osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV", broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e...

Opširnije...

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

pspzrpNa osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV", broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e...

Opširnije...

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – Javni konkurs

pspzrpU cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru aktivnosti 10, ekonomska klasifikacija 4541 - Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 11.000.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu januar - decembar 2014. godine.

Vise o Javnom konkursu...