A. Timmons u svojoj knjizi "New Venture Creation: Entrepreneurship for 21st Century" pominje tri osnovna elementa, bez kojih je nemoguće pokrenuti i uspešno voditi svoj biznis, a to su:

  1. 1. Poslovna prilika,
  2. 2. Resursi i
  3. 3. Preduzetnik/preduzetnički tim.

Svaka poslovna ideja ne predstavlja poslovnu priliku, ideja predstavlja samo prvi korak u razvoju preduzetničkog procesa. Zapravo, od sto ideja predloženih investitorima obično jedna, a ponekad dve-tri budu finasirane.

Da bi neka poslovna ideja bila i poslovna prilika, ona treba biti dovoljno atraktivna, postojanja, vidljiva kroz neki proizvod-uslugu, koji stvara dodatnu vrednost za svog kupca-krajnjeg korisnika.

Najuspešniji preduzetnici su svi oni koji počinju s kupcem i onim što tržište želi.

Jedan od najčešćih pogrešnih shvatanja među potencijalnim preduzetnicima je da moraju prvo imati sve resurse "na broju", pogotovo novac. Dobre poslovne prilike lako dođu do novca, ali upravo ono što nedostaje su dobre poslovne prilike i dobri preduzetnici, a ne novac.

Ključni faktor uspeha preduzetničkog poduhvata je čovek, odnosno preduzetnik i tim koji ga okružuje. U biznisu preduzetnik teško može da uspe sam. Potreban mu je tim koji deli njegovu viziju, cilj, tim koji je predan ideji i teži njenom uspehu.