Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim organizacijama/udruženjima građana za podršku programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u ruralnim sredinama

pspzrpNa osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV", broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e...

Opširnije...

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova – Javni konkurs

pspzrpU cilju unapređenja konkurentnosti vojvođanske privrede na evropskom i domaćem tržištu, kao i podrške organizacijama od interesa za privredni razvoj AP Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, u okviru aktivnosti 10, ekonomska klasifikacija 4541 - Tekuće subvencije privatnim preduzećima, izvor finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta, sa ukupnim iznosom od 11.000.000,00 dinara, refundiraće troškove učešća privrednih subjekata sa područja AP Vojvodine na sajmovima u Evropi i međunarodnim sajmovima u Republici Srbiji, koji se održavaju u periodu januar - decembar 2014. godine.

Vise o Javnom konkursu...

Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine - Javni konkurs

view image.jpg Predmet Javnog konkursa je dodela finansijeskih sredstava za realizaciju projekata iz oblasti zaštite životne sredine koje realizuju udruženja i druge organizacije civilnog društva, a koja su od javnog interesa.

Više o Javnom konkursu...

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova - Javni poziv za izbor izlagača za nastup na 29. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam

pspzrpPokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, upućuje JAVNI POZIV za izbor izlagača za nastup na 29. Međunarodnom sajmu prehrane, pića i opreme za turizam „PROMOHOTEL POREČ 2014" (Republika Hrvatska), koji se održava u Poreču od 26. do 29. marta 2014. godine.

Opširnije...

Razvojni fond AP Vojvodine - Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

imagesNa osnovu Programa rada za 2013. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA DODELU DUGOROČNIH KREDITA ZA RAZVOJ PREHRAMBENO-PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE.

Opširnije..