Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2014. godini

1-pokrajinskiNa osnovu člana 51. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ("Sl.glasnik RS", br. 36/09 i 88/10), člana 53. Pravilnika o načinu i kriterijumima sprovođenja mera aktivne politike zapošljavanja („Sl.glasnik RS", br. 12/12), člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu ("Sl.list APV", br. 50/13), u skladu sa Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini za 2014. godinu, Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U AP VOJVODINI U 2014. GODINI.

Više o Javnom pozivu.

DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP OGLAŠAVA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JUŽNOM DELU CENTRALNE RADNE ZONE U K.O. NOVA PAZOVA

grb-thumb-dirNa osnovu člana 96. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS" broj 72/09; 81/09, 64/10, 24/11, 12/12, 42/13 i 50/13), člana 8. Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini SO Stara Pazova ("Službeni list opština Srema" broj 40/09), Rešenja Predsednika opštine Stara Pazova broj 020-44/2014-II od 10.marta 2014. godine, DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP OGLAŠAVA JAVNO NADMETANJE ZA OTUĐENJE NEIZGRAĐENOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JUŽNOM DELU CENTRALNE RADNE ZONE U K.O. NOVA PAZOVA.

Dokument oglasa sa svim detaljima i dokumentacijom.

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave - Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini

foto program konkurentnostU cilju jačanja regionalne konkurentnosti i ravnomernijeg regionalnog razvoja, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje, povećanja konkurentnosti u regionima i usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod i jačanje inovativnosti, kao i sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (ARRA) u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj, Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave u 2014. godini realizuje Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti.

Više o Programu podrške.

NARR - Javni poziv Mentoring za 100 novoosnovanih i postojećih MSPP

narrNacionalna agencija za regionalni razvoj objavljuje JAVNI POZIV MENTORING ZA 100 NOVOOSNOVANIH I POSTOJEĆIH MSPP. Ovaj javni poziv za realizaciju mentoring programa sprovodi NARR u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i centrima za razvoj MSPP u Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Rumi, Beogradu, Požarevcu, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Novom Pazaru, Nišu, Leskovcu, Vranju, Zaječaru, Kruševcu i Lajkovcu.

Više o Javnom pozivu.

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za finansiranje projekata namenjenih programima i aktivnostima udruženja žena na selu u AP Vojvodini sa ciljem promocije lokalnih manifestacija kao turističke ponude u ruralnim sredinama

pspzrpNa osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi („Službeni list APV", broj 40/2012-prečišćen tekst) i člana 10. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2014. godinu („Službeni list APV", broj 50/2013), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, r a s p i s u j e...

Opširnije...