Šta je biznis plan (poslovni plan)?

businessplanBiznis plan je rezime prošlih, sadašnjih i budućih aktivnosti preduzeća, odnosno najefikasniji način kako da iz prošlosti (sadašnjosti) stignete do budućnosti. Biznis plan je pažljivo planiranje i testiranje poslovne ideje, kojim se pokazuje da li ona ima finansijskog i operativnog smisla.

Biznis plan je plan vizije preduzeća, put od želja do stvarnosti. U njemu su postavljeni ciljevi, analizirane osnovne slabosti i najznačajnije prednosti planiranih aktivnosti, i u skladu sa tim utvrđena osnovna strategija njegovog sprovođenja.

Izrada biznis plana je razvojni proces testiranja početne poslovne ideje, ocene njenih realnih biznis šansi u tržišnom okruženju, projekcije, realizacije i načina ostvarenja. Redovno poređenje planiranih i ostvarenih aktivnosti vam dozvoljava da identifikujete probleme pre nego što postanu nerešivi. Redovno poređenje i korektivne akcije vam pomažu da održite vaš posao na željenom putu, ka ostvarenju postavljenog cilja.

Biznis plan je neophodan dokument ukoliko želite da pozajmite kapital. Dobro urađen biznis plan je najsigurnija garancija vaše sposobnosti da upravljate vašom idejom. Biznis plan je značajan faktor koji bitno opredeljuje odluku da li će vam biti odobrena sredstva koja tražite. On je prva provera i ocena vaše poslovne ideje za potencijalne partnere koji treba da ulože vreme, znanje ili novac u vaš projekat, a ne u neki drugi. To je najčešće neophodna pokretačka karika u realizaciji preduzetničkog poduhvata.

Biznis plan se pravi za period od jedne do pet godina i treba ga razlikovati od Studije opravdanosti koja je dugoročna i odnosi se na celi period eksploatacije nameravanog poduhvata.

Zašto pišemo biznis plan?

Biznis plan je potreban da bi sagledali sve faze poslovanja, kao i nedostatke samog biznisa. Biznis plan omogućava da sagledate sve mogućnosti koje vam se pružaju, da otkrijete eventualne rizike, da minimizirate iste ili da ih otklonite pre nego se oni stvarno pojave. Pomoću njega možete da jednostavno proverite odstupanja urađenog od planiranog, da izvršite eventualne korekcije. Dobro urađen plan vam omogućava da obezbedite neophodna finansijska sredstva od investitora.

Biznis plan služi za:

 • Proveru poslovne ideje/mogućnosti,
 • Saglasnosti o poduhvatu,
 • Pripremu dokumentacije za investitore i preduzeće,
 • Vodič za kasnije poslovanje,
 • Kod ulaganja u novi pogon ili rekonstrukciju istog,
 • Kada preduzetnik otvara novu firmu, tj. počinje sa radom,
 • Kada preduzeće pristupa reorganizaciji i sl.,
 • Kada određeni posao preduzeće ne može da isfinansira (jednokratni izvozni posao, osvajanje novog tržišta),
 • Trening.

Kome je potreban?

Biznis plan je potreban i novoosnovanim preduzećima i postojećim preduzećima. Za novoosnovane firme, biznis plan omogućuje put za izvršenje osnivačeve vizije. Za postojeća preduzeća, to je odličan način da firma održi svoju privrženost postojećim ciljevima i oceni njihovu vrednost. Uz samog preduzetnika, korisnici biznis plana odnosno osobe kojima je on namenjen su:

 1. 1. Finansijske institucije (banke, i sl.) od kojih će preduzetnik pribavljati novac,
 2. 2. Investitori koji će zajedno s preduzetnikom finansirati projekt,
 3. 3. Poslovni partneri,
 4. 4. Ostali.

Aplikaciona forma biznis plana nije jedinstvena i zavisi od njegove primarne namene. Koja će se aplikaciona forma koristiti zavisi od tipu posla kojim se preduzetnik bavi i od razloga pisanja biznis plana. Ukoliko se poslovni plan izrađuje radi dobijanja kredita, koristiti će se struktura koju zahteva banka, odnosno investitor.

Formalno plan obuhvata do tridesetak stranica sa pregledom sadržaja, čitljivim, jasnim i informativno oblikovanim tekstom uz korištenje grafikona, dijagrama i karata. Vrednost poslovnog plana kao pisanog dokumenta meri se stepenom njegove izvodljivosti i realnosti očekivanih rezultata, a ne opsegom i spoljašnjim izgledom.

Sadržaj poslovnog plana

 • Naslovna strana
 • Sadržaj
 • Rezime
 • Opis proizvoda ili usluge
 • Analiza tržišta – rizici i šanse (ekonomsko, pravno, ekološko)
 • Marketing plan
 • Plan proizvodnje/pružanja usluga
 • Plan organizacije poslovanja
 • Finansijski plan
 • Prilozi (fotografije, nacrti, ugovori sa poslovnim partnerima, rezultati istraživanja tržišta i sl.)

NEKOLIKO SAVETA ZA PRIPREMU POSLOVNOG PLANA/strong>

Nekoliko saveta za pripremu poslovnog plana će vam pomoći da počnete raditi na ovom projektu, kao i da razvijete realne ciljeve i očekivanja.

Budite spremni da potrošite puno vremena radeći na poslovnom planu. Početno razvijanje plana će zahtevati značajnu količinu istraživanja i diskusije sa vašim poslovnim partnerima ili savetnicima. Prvi nacrti će biti pregledani, revidirani i onda opet čitani. Ponekad, posle nekoliko sedmica ili meseci rada možete odlučiti da trebate početi ispočetka u cilju da odredite i ispravite slabosti koje su otkrivene tokom procesa pripreme poslovnog plana.

Važno je zapamtiti i da poslovni plan nikada ne možete završiti, i da ćete ga stalno revidirati i dopunjavati. Možda ćete trebati da “skrojite” različite verzije za različite potencijalne investitore. Vaša konkurencija ili operativno okruženje se može menjati, zahtevajući značajne revizije, a uz to će vaše vlastito iskustvo biti sve kompetentnije.

Kada počnete da pripremate vaš prvi nacrt, nemojte se obeshrabriti. To je vaš prvi nacrt i najvažniji cilj je da počnete prenositi ideje, misli i činjenice na papir, što će vam dozvoliti da vidite kako poslovni plan i biznis počinju dobijati oblik.

Nema “zlatnog pravila” za dužinu poslovnog plana. Ne trebate previše razmišljati o broju stranica – cilj poslovnog plana treba biti da sadrži sve potrebne i relevantne informacije u što je moguće manje stranica.

Ako je plan kraći od 10 stranica verovatno su neke važne informacije izostavljene, a ako je veći od 30 stranica, neka poglavlja možda imaju više detalja nego što je potrebno. Iako je moguće pripremiti vrlo detaljan poslovni plan od 50-75 stranica, tako debeli predlog prezaposleni investitori često neće ni pročitati.