Odgovori na pitanja kako pokrenuti svoj biznis, šta sve treba da zna budući preduzetnik, koji su poslovni objekti trenutno na raspolaganju za izdavanje i slično, naćićete upravo na sledećim stranicama. Posebno Vam savetujemo da, ukoliko ste se orjentisali na malu privredu, posvetite potrebno vreme da pročitate „Vodič za buduće preduzetnike“, gde možete naći sve neophodne formulare na jednom mestu (više od 80 različitih zahteva), saznati smernice i ideje koje se predlažu za buduće preduzetnike, stanje preduzetništva u opštini Stara Pazova, procedure za registraciju, uputstva za osnivanje privrednih društava, koje su poreske obaveze i drugi koraci koje Vas očekuju pri osnivanju i planiranju svog poslovanja itd.

Vodič za buduće preduzetnike je osmišljen da bi pomogao početnicima u privatnom preduzetništvu, nezaposlenim licima koja nemaju dovoljno hrabrosti da krenu u preduzetništvo, licima koja se još uvek nisu opredelila za svoje buduće zanimanje i, naravno, postojećim preduzetnicima, radi bolje informisanosti.

Dobra informisanost i znanje pruža mogućnost unapređenja postojećih ideja. Daje sposobnost da se pravilno razmišlja o tržištu i pronalaze novi, bolji i efikasniji načini da se zadovolje potrebe tržišta, da se promeni i unapredi način sopstvenog delovanja, da se prihvate inovacije na tržištu, da se postane uspešan preduzetnik. Odeljenje za privredu opštine Stara Pazova je inicijator izrade Vodiča. Njegov osnovni cilj i suština su:

  1. 1. Da se nezaposlenim i drugim licima pruži dovoljno praktičnih informacija o prvim koracima za otvaranje preduzetničke radnje
  2. 2. Da se pruži podrška razvoju preduzetništva na teritoriji opštine Stara Pazova

Podatke, koji su korišćeni u odabiru materijala, koji se tiču praktičnih saveta za buduće preduzetnike, Kancelarija za lokalno ekonomski razvoj je crpela iz stručnih izvora poput usko-specijalizovanog internet portala www.ekapija.rs, dela A. Timonsa „New venture Creation "Entepreneurship for 21st Century", "Ekonomija preduzetništva" autora Radmile Grozdanić, Miroslava Radojčića i Jasmine Vesić itd.

Posebno Vam savetujemo i preporučujemo sledeće sekcije: Opštinske odluke i državne uredbe – gde možete preuzeti važeće odluke (PDF format) koje su u vezi sa privredom na lokalnom i državnom nivou, zatim “Bankarski proizvodi za privredu“ – uslovi i mogućnosti koje nudi bankarski sektor, „Profili srednjih škola“ – detalji o nivou stručnosti koji se stiču po završetku škola sa teritorije staropazovačke opštine i sekcija „Privredni savet“. Ovde se nalaze podaci o ovom Opštinskom telu koje je formirano 2011. godine u cilju stvaranja kvalitetnog privrednog ambijenta uz ulogu savetodavca i posrednika između privrednika i lokalne samouprave.