Ovde možete preuzeti važeće odluke (PDF format) koje su vezane za privredu na lokalnom i državnom nivou.
Za preuzimanje dokumenata potreban vam je Adobe Reader.

Opštinske odluke
Odluka o utvrđivanju elemenata poreza na imovinu Preuzmite dokument
Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji opštine Stara Pazova Preuzmite dokument
Rešenje o dopuni rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2015. godinu na teritoriji opštine Stara Pazova Preuzmite dokument
Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. godinu Preuzmite dokument
Odluka o lokalnim administrativnim taksama Preuzmite dokument
Odluka o lokalnim komunalnim taksama Preuzmite dokument
Odluka o izmeni i dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama Preuzmite dokument
Odluka o privremenim objektima Preuzmite dokument
Odluka o naknadi za zaštitu životne sredine - ekološka taksa Preuzmite dokument
Odluka o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta Preuzmite dokument
Odluka o cenama komunalnih usluga Preuzmite dokument
Odluka o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora Preuzmite dokument
Državne uredbe i zakoni
Zakon o porezu na dohodak građana Preuzmite dokument
Podrška investitorima - RAS Opširnije
Podrška izvozu - RAS Opširnije