Ključni razlozi za investiranje u opštinu Stara Pazova su:

  • Veliki broj postojećih investitora;
  • Izuzetan strateški položaj za razvoj privrede;
  • Blizina dva najveća grada u zemlji, Beograda i Novog Sada;
  • Blizina važnih saobraćajnica u regionu: autoputa E-70 i E-75, i magistralnog puta M-22;
  • Razvijeno preduzetništvo (veliki broj malih i srednjih preduzeća);
  • Infrastrukturno opremljenje industrijske zone;
  • Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom;
  • Poreske olakšice;
  • Opština sa vizijom i strateškim planom za njenu realizaciju.

Poreski sistem Republike Srbije:

Zakon o ulaganjima

Zakon o porezu na dohodak građana

Poreski sistem LS nudi poreske olakšice za privredu:

Sve o poreskom sistemu Srbije možete pronaći na ovom linku!

Porez na dobit:

  • Stopa poreza na dobit preduzeća iznosi 15%.

Stopa poreza na dobit

ključni razlozi za investiranje u opštinu stara pazova