Pretraga:

NAZIV KATASTARSKE OPŠTINE BROJ PARCELE POD BROJ PARCELE BROJ DELA PARCELE NAZIV ULICE i BR. EVIDENCIONI BROJ
Vojka 7032 ,
Vojka 652 ,
Vojka 5786 ,
Vojka 4327 ,
Vojka 4324 ,
Vojka 4305 ,
Vojka 4303 1 ,
Vojka 4302 ,
Vojka 4191 ,
Vojka 4190 ,
Vojka 4109 ,
Vojka 4044 ,
Vojka 4019 ,
Vojka 3963 ,
Vojka 3933 ,
Vojka 3898 1 ,
Vojka 3796 ,
Vojka 3780 ,
Vojka 3590 ,
Vojka 3554 1 ,