NARR - JAVNI POZIV ZA CIP-EIP EKO-INOVACIJE 2013. GODINE

Evropska komisija otvorila je poslednji krug konkursa u sklopu Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije - programa ECO INNOVATION 2013., a raspoloživi fond iznosi 31.600.000 evra. Na konkurs se mogu prijaviti i srpski mali i srednji preduzetnici.

Eko-inovacije, podprograma CIP, podrazumevaju sve oblike inovacionih aktivnosti koje rezultuju ili čiji je cilj bitno poboljšanje zaštite okoliša. Eko-inovacije uključuju nove proizvodne procese, nove proizvode ili usluge te nove metode poslovanja i upravljanja, čije će korišćenje ili sprovođenje sprečiti ili znatno smanjiti rizike za životnu sredinu, zagađenje i sve druge negativne posledice upotrebe resursa tokom životnog ciklusa srodnih aktivnosti.

Opširnije...

PROMOCIJA PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI

konkurentnostU okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj (NARR), je raspisala JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava kroz Program podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga u 2013. godini. Ovaj program NARR sprovodi u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Srem. Osnovni cilj programa je jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, preduzetnika i zadruga, kroz usklađivanje njihovog poslovanja sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja, unapređivanje poslovnih procesa, proizvoda i usluga i jačanje ljudskih resursa.

Opširnije...

NARR - JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

U okviru Programa podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje  JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava .

Program podrške ženskom preduzetništvu kroz dodelu bespovratne finansijske pomoći u 2013. godini (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opširnije...

NARR - JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRETANIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA U RANOJ FAZI RAZVOJA U 2013 GODINI

U okviru Programa podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja u 2013. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisujeJAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava.

Program podrške malim preduzećima i preduzetnicima u ranoj fazi razvoja (dalje: Program) sprovodi Nacionalna agencija za regionalni razvoj (dalje: Nacionalna agencija) u saradnji sa akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama.

Opširnije...

BESPOVRATNA SREDSTVA ZA RAZVOJ KONKURETNOSTI – MALIM I SREDNJIM FIRMAMA, PREDUZETNICIMA I ZADRUGAMA DO 800.000 DINARA

bespovratnaNacionalna agencija za regionalni razvoj raspisala je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Progama podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća (MSP), preduzetnika i zadruga.

Opširnije...