Preduzetništvo kao sport - Fond nagrada 300 mil USD

Entrepreneurship Sports GenerationGlobalna Fondacija za edukaciju i promociju liderstva tGELF (Global Education & Leadership Foundation) započela je svoju misiju i na Balkanu preko projekta Enterpenuership Sports Generation Competation (ESG) – Preduzetništvo sportske generacije, čime su mladi lideri iz Srbije dobili jedinstvenu priliku da, uz Makedoniju i Sloveniju, kandiduju svoje ideje za uspešno preduzetništvo kroz ovo globalno takmičenje.

Opširnije>>>