Novi set poreskih zakona (1) - Šta konkretno za privredu znače izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

poreski zakonSkupština Srbije usvojila je 6. decembra 2019. izmene i dopune više zakona, a među njima je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Opširnije