Menjaju se uslovi za poslovanje paušalaca, radna grupa zaobiđena - Kraj angažovanja na puno radno vreme kod jednog poslodavca

porezVlada Srbije najavila je izmene Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji će sadržati test samostalnosti preduzetnika paušalaca, kao i s tim povezan paket poreskih olakšica. Planirano je da izmene stupe na snagu 1. januara 2020. godine. Ovim izmenama biće značajno promenjeni uslovi za poslovanje preduzetnika i preduzetnika paušalaca, a radna grupa za unapređenje paušalnog oporezivanja nije učestvovala u formulaciji predloženih rešenja, kaže za eKapiju jedan od njenih članova Đerđ Pap.

Opširnije