Poreski podsticaji za investitore i novi Zakon o alternativnim investicionim fondovima kao osnova razvoja domaćeg SME sektora

imagesRadna grupa koju predvode predstavnici Ministarstva Finansija Republike Srbije izradila je nacrt Zakona o alternativnim investicionim fondovima koji ima za cilj da usaglasi domaći regulatorni okvir sa odgovarajućim direktivama EU, ali i da omogući bolje finansiranje mikro, malih i srednjih kompanija (SME) u Srbiji.

Opširnije