MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE – PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini.

Program se sprovodi u cilju podrške ravnomernom regionalnom razvoju, povećanja konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave, unapređenja međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Program obuhvata tri mere:
1. Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnost
2. Mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata;
3. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalnih samouprava za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Sredstva predviđena za realizaciju Programa u 2013. godini iznose 70 miliona dinara. Pravo na korišćenje sredstava, u zavisnosti od mere, imaju srednja privredna društva, akreditovane regionalne razvojne agencije i jedinice lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove iz Javnog poziva.

U cilju povećanja privredne aktivnosti i konkurentnosti preduzeća u lokalnim samoupravama koje su po stepenu razvijenosti svrstane u treću i četvrtu grupu, kroz Meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti, predviđano je sufinansiranje troškova preduzeća koji se odnose na usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod.  To podrazumeva izgradnju,  dogradnju, adaptaciju i investiciono održavanje  objekata preduzeća za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod. Program podržava i aktivnosti na razvoju novog i poboljšanju postojećeg proizvoda, kao i njihovoj promociji.

Kroz posebnu Meru, obezbeđuje se i sufinasiranje učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, kao i sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture koje će realizovati lokalne samouprave. Takođe, predviđena je i finansijska podrška lokalnim samoupravama u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj.

Program sadrži i Meru čiji je cilj sufinansiranje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovnih regionalnih regionalnih agencija. Sufinasiranje članarine se vrši u skladu sa stepenom razvijenosti jedinice loklane samouprave.

Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave Program sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj.

Potrebnu dokumentaciju možete preuzeti ovde