KOMUNIKACIJAOSNOVNO SREDSTVO U RUKOVOĐENJU LJUDIMA I USPEŠNOM POSLOVANJU KOMPANIJE (22. aprila 2013. godine) - Privredna komora Beograda-Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje "KLUB PRVIH ŽENA"

Privredna komora Beograda – Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje "KLUB PRVIH ŽENA", organizuju jednodnevni seminar, u ponedeljak, 22. aprila 2013. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša br. 12, (sala III na trećem spratu ), na temu...

Opširnije ...

"AKTIVNO OPLEMENJIVANJE I REEKSPORTNA DORADA" ZA PROIZVODNA PREDUZEĆA, POSREDNIKE PRI UVOZU I IZVOZU, ŠPEDITERE (18. april) - Privredna komora Beograda

Privredna komora Beograda – Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženje trgovine, organizuju jednodnevni seminar, u četvrtak, 18. aprila 2013. godine, sa početkom u 10:00 časova, Kneza Miloša br. 12, (sala III na trećem spratu ), na temu...

Opširnije ...

Radioncia: EU Fondovi za privredu Srbije-EU Programi, otvoreni pozivi i mogućnosti za privredne subjekte u 2013. godini (17. april 2013. godine) - Privredna komora Beograda

U cilju pružanja efikasne podrške privrednim subjektima koji kontinuirano rade na unapređenju poslovanja i podizanju sopstvenih kapaciteta kako bi maksimalno, a na efikasan način iskoristili dostupnu finansijsku podršku EU Fondova, namenjenu tržištu Republike Srbije, Privredna komora Beograda organizuje jednodnevnu info radionicu pod nazivom...

Opširnije ...