Za mala i srednja preduzeća 140 miliona dinara - Razvojna agencija Srbije raspisala novi konkurs za jačanje konkurentnosti preduzetnika

novac 040816 tw630Razvojna agencija Srbije (RAS) raspisala je Program podrške konkurentnosti, produktivnosti i internacionalizaciji, ukupne vrednosti 140 miliona dinara, koji će biti na raspolaganju mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima do utroška sredstava.

Opširnije

Novi konkursi Razvojnog fonda Vojvodine

slicicaOsnovni cilj odobravanja kredita Razvojnog fonda Autonomne pokrajine Vojvodine doo Novi Sad (u
daljem tesktu: Fond) je obezbeđenje finansijskih sredstava u cilju stvaranja uslova za inteziviranje
proizvodnje, podizanje nivoa efikasnosti i konkurentnosti, kao i podsticanja zapošljavanja.

Opširnije

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za početnike u poslovanju

Slika privredaProgram podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

Opširnije

Javni poziv za program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini

Slika privredaProgram podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Opširnije

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za otvaranje novih radnih mesta povezanih sa realizacijom novog investicionog projekta

nova radna mesta u vrscu a plata u proseku 63 000 dinara 1604 1604Cilj ovog konkursa je otvaranje novih radnih mesta u malim, srednjim i velikim privrednim društvima, povezanim sa realizacijom investicionih projekata na teritoriji AP Vojvodine kojima je predviđeno:

Opširnije