PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2013. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 114/12) član 7, u okviru razdela 16 - Ministarstvo finansija i privrede, ,  funkcija 410 - Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 100.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške  malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).

Opširnije...

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA - JAVNI KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJE ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU U 2013. GODINI

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova dodeljuje subvencije u ukupnom iznosu od 46.000.000,00 dinara. Konkurs je otvoren do 01. oktobra 2013. godine, odnosno do utroška sredstava za navedene namene obezbeđenih u budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu.

Na osnovu člana 56. Pokrajinske skupštinske odluke o pokrajinskoj upravi (Sl. list APV 40/2012-prečišćen tekst) i člana 8, 21, 24, 25. i 26. Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2013. godinu (Sl. list APV 39/2012), u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći (Sl. glasnik RS br. 13/2010, 100/2011 i 91/2012), Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisuje

Opširnije...

JAVNI POZIV - SUBVENCIJE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) član 7, u okviru razdela 16 - Ministarstvo finansija i privrede, funkcija 410 - Opšti, ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, aproprijacija ekonomska klasifikacija 451 - Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, opredeljena su sredstva u iznosu od 40.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa podrške  inovativnim brzorastućim malim i srednjim preduzećima (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Opširnije...

Sajam privrede u Novoj Pazovi 2. i 3 novembra 2012.

sajam-privrede-2013Tradicionalni Sajam privrede, koji organizuju opština Stara Pazova i Sremska privredna komora uz pomoć Pokrajinskog sekretarijata za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, prateći razvojne potrebe sremskog okruga i ove godine će se, po šesti put, održati u Novoj Pazovi, saopšteno je iz opštine Stara Pazova.

Opširnije...