Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) - 03. februar 2014. MNG Centar Beograd

novac pad 220210Novi Zakon o računovodstvu Sl. Glasnik RS br.62/2013 uvodi novo razvrstavanje pravnih lica i propisuje da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2014.godine.

Opširnije...

Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (msfi za msp), 24. decembar 2013. MNG Centar Beograd

porez 210810Novi Zakon o računovodstvu Sl. Glasnik RS br.62/2013 uvodi novo razvrstavanje pravnih lica i propisuje da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2014.godine.

Opširnije...

Vrste poreza, poreske stope i način oporezivanja - 19. novembar 2013. MNG Centar Beograd

porez 130212Problemi sa poreskim organom mogu da se jave ukoliko obveznici propuste neku od radnji u obračunu poreza koja je propisana zakonom. U tom slučaju, zbog nepravilnog obračuna poreza, obvezniku se nalaže uplata poreza sa kamatom, a protiv obveznika se vodi poresko-prekršajni postupak, što za posledicu ima izricanje nemale novčane kazne.

Opširnije...

Sporazumi o slobodnoj trgovini sa državama članicama carinskog saveza (Rusija, Belorusija i Kazahstan) 18. novembar 2013. MNG Centar Beograd

uvoz izvoz 230511Prema statistici UC u 2010. godini, od ukupnog izvoza iz Srbije oko 74% činio je izvoz uz primenu nekog od sporazuma o slobodnoj trgovini, dok je oko 54% ukupnog uvoza u Srbiju činio uvoz uz primenu preferencijalnih tarifnih mera.

Opširnije...

Kako napraviti uspešan tim saradnika? - 12. novembar 2013. MNG Centar Beograd

saradnja tim 110912Ljudski resursi predstavljaju stožer kompanije. Uspeh i veština menadžera se ogleda u tome koliko je njegov tim kompaktan i funkcionalan. Zato je primarno da menadžment ima sposobnost dobrog odabira kompetentnih, talentovanih zaposlenih koji će njegovom organizacijom neizostavno doprinositi produktivnosti kompanije.

Opširnije...