Kako napraviti uspešan tim saradnika? - 12. novembar 2013. MNG Centar Beograd

saradnja tim 110912Ljudski resursi predstavljaju stožer kompanije. Uspeh i veština menadžera se ogleda u tome koliko je njegov tim kompaktan i funkcionalan. Zato je primarno da menadžment ima sposobnost dobrog odabira kompetentnih, talentovanih zaposlenih koji će njegovom organizacijom neizostavno doprinositi produktivnosti kompanije.

Opširnije...