Upitnik: Šta znate o sivoj ekonomiji?

Ukoliko smatrate da je potrebno možete izabrati i više od jednog ponuđenog odgovora.
Upitnik možete popuniti i potpuno anonimno tako što ćete polja "Ime i prezime" i "E-mail adresa" ostaviti prazna.