Kako pronaci kupca

Marketing i prodaja su, naravno, ključ za uspeh malog preduzeća. Ipak, znate li razliku između njih?

Marketing je sve što vaše preduzeće preduzima da bi se približilo kupcima i pronašlo potencijalne kupce. Marketing je priprema za prodaju. Prodaja je sve što vaše preduzeće čini kako bi zapravo prodalo određeni produkt ili uslugu kupcu i obično uključuje sastanke sa klijentima, telefonske pozive budućim klijentima, umrežavanje i korištenje internetskih resursa. Marketing u preduzeću uključuje identifikaciju i pronalaženje ciljanih potrošača. Morate pronaći kreativne načine privlačenja njihove pažnje i pripremiti ih za kupovinu. Marketing se sastoji od: proizvoda, mesta, cene, pozicioniranja i promocije.

Kad razvijate marketinšku poruku, pripremate kupce da kupe nešto od vas. Stoga, vaša marketinška poruka mora imati smisla. Naravno, grafika i logo su važni, ali potrošači žele da što jasnije i što brže prenesete svoju poruku. Kako bi to postigli pripazite na sledećih 6 stvari u svojoj marketinškoj kampanji:

  1. 1. Zaokupite pažnju publike porukom koja jasno određuje kome se obraćate.
  2. 2. Iznesite probleme ili želje ciljane publike.
  3. 3. Ukratko opišite proizvod.
  4. 4. Opišite kakve koristi će kupac imati od vašeg proizvoda.
  5. 5. Iskoristite preporuke ili nešto slično kako bi svojoj poruci dali kredibilitet.
  6. 6. Jasno dajte kupcu do znanja što sledeće treba učiniti.

Korisnička usluga

Jedan od najbitnijih aspekata upravljanja malim preduzećem su odnosi sa kupcima. Kao malo preduzeće morate svom kupcu osigurati bolju i privlačniju uslugu kako bi se mogli takmičiti sa većim, već postojećim dobavljačima na tržištu. Takođe, trebate dugoročno razmišljati i razviti načine da zadržite kupce da redovito kupuju kod vas iz godine u godinu. Kada se pojavi problem, iskoristite mogućnost da izgradite kupčevo zadovoljstvo ali i vernost.

Saveti za vrhunsku korisničku uslugu

Otkrije što stvarno smatrate vrhunskom korisničkom uslugom. Morate razraditi u detalje što želite pružiti svojim kupcima, tako da im to trajno i omogućavate. Ako ne znate što vaši kupci zapravo žele i očekuju od vas, istražujte. Pitajte zaposlene na šta se kupci najčešće žale. Dajte zaposlenima slobodu da prelaze preko granica svojih zaduženja bez kažnjavanja. Dajte im do znanja da imaju širok spektar odgovora koje mogu izabrati i verujete njihovim procenama. Naučite zaposlene da međusobno dele značajne informacije koje su primili od kupaca - što im se sviđa, ne sviđa, koje su njihove potrebe, interesi i sl. - sve to mogu biti korisne informacije.

Trajno zadržite kupca

Kao malo preduzeće, morate negovati odnose sa klijentima kako bi osigurali njihovu vernost. Istraživanja su pokazala da je mnogo lakše održavati poslovni odnos sa postojećim kupcem, nego steći novog. Prvi korak prema zadržavanju kupca je da držite reč. Učinite ono što ste rekli kako bi vaše poslovanje bilo vredno povratka kupca.

Mnoga preduzeća gledaju na klijentovo ponovno dolaženje kao dokaz da su vredni njihove pažnje. Jednom kad uspostavite dobar odnos, neka vam politika bude da učinite nešto dodatno kako bi kupac bio zadovoljan.

Kupac bi trebao biti u centru vašeg poslovanja – ne bi smeo biti konačan ishod. Vaš konačan ishod će igrati ulogu ukoliko uspostavite poslovanje sa dugotrajnim kupcima. Pobrinite se da svoje zaposlene tretirate isto tako dobro kao i kupce. Zaposlene želite dugoročno zadržati kako bi svojim trajnim kupcima osigurali stabilno i dosledno okruženje. Nagradite svoje verne kupce. Razmislite o promocijama poput "Kupiš 10 – dobiješ jedan besplatno" ili “25% popusta kod vaše sledeće kupovine”. Konačno, budite izbirljivi oko odnosa koje negujete. Postoje kupci koji nisu vredni da ih trajno zadržite. Ako imate problematičnog kupca, nemojte brinuti o tome što će otići konkurenciji.