Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) - 03. februar 2014. MNG Centar Beograd

novac pad 220210Novi Zakon o računovodstvu Sl. Glasnik RS br.62/2013 uvodi novo razvrstavanje pravnih lica i propisuje da mala i srednja pravna lica za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima primenjuju Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) počev od finansijskih izveštaja koji se sastavljaju na dan 31. decembar 2014.godine.

Opširnije...