INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
CRNOMARKOVIĆ DEJAN I ILIJANA ROP-SPZ-19866-CPIН-7/2022 / 08.02.2022. UKLANJANJE STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2198/1, 2197/1 и 9549 к.о. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 6,126,54 M2
CRNOMARKOVIĆ STOLA 351-2829/2013-III-04 / 13.09.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3465/10 K.O. STARI BANOVCI
CRNOMARKOVIĆ STOLE 351-2656/2012-III-04 / 05.12.2012. RUŠENJE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2176/7 K.O. NOVI BANOVCI
CRNOMRAKOVIĆ BRANKO ROP-SPZ-14502-CPI-3/2019 / 01.11.2019 IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1258/31 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 99,87 M2
ČUČKOVIĆ MILAN ROP-SPZ-2481-CPI-2/2021 / 16.12.2021. RUŠENJE POSTOJEĆEG OBJEKTA I IZGRADNJU STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3084/12 K.O. STARA PAZOVA ROP-SPZ-2481-CPI-2/2021 OD 16.12.2021.
ČUČKOVIĆ MILAN ROP-SPZ-2481-CPI-2/2021 / 16.12.2021. RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3084/12 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 127,58 M2
ĆUIĆ VESNA I ĐURA ROP-SPZ-13035-CPIH-3/2022 / 17.06.2022. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5862/6 и 5863/6 к.о. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 212,19 M2
ĆULIBRK DRAGAN ROP-SPZ-20424-CPI-3/2019 / 04.03.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3544/22 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 162,19 M2
ĆULIBRK DRAGAN I DRAGANA ROP-SPZ-37150-CPIH-3/2019 / 24.04.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1259/57 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 116,44 M2
ĆURČIN ŽELJKO ROP-SPZ-36921-CPIH-3/2019 / 04.04.2019. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA VOJKA 5797 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA JE 885,52 M2
ĆUROVIĆ MLAĐEN ROP-SPZ-28622-CPI-3/2022 / 07.04.2022. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5874/21 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 288,37 M2
CVETKOVIĆ ZORAN 351-3376/2014-III-04 / 02.12.2014. IZGRADNJA VINOGRADARSKE KUĆE SURDUK 18 K.O. SURDUK Izgradnja kuće je u celini 6, Vinogradarsko voćarskoj celini na potesu Vinogradine, sa izlazom na Slankamenački put.
Cvrkalj Đorđe ROP-SPZ-12166-CPI-2/2021 / 19.11.2021. Izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za rušenje postojećeg objekta i izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 319/1 k.o. Belegiš BELEGIŠ Kat. parc.broj 319/1 k.o. Belegiš Izdavanje rešenja o građevinskoj dozvoli za rušenje postojećeg objekta i izgradnju stambenog objekta na kat. parc.broj 319/1 k.o. Belegiš
DAMJANOVIĆ GORAN 351-1229/2014-III-04 / 07.03.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA I GARAŽE STARI BANOVCI 3465/12 K.O. STARI BANOVCI Stambeni objekat je neto pov. 149,30 m2, a garaža spratnosti P+0 i neto pov. 24,75.
DAMJANOVIĆ JELENA ROP-SPZ-21291-CPIH-3/2018 / 04.04.2018. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2126/1 K.O. NOVA PAZOVA 393,78M2
DAMJANOVIĆ JELENA ROP-SPZ-21291-CPIH-5/2018 / 05.10.2018. IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI NOVA PAZOVA 2126/1 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
DANKO RAJČEVIĆ 351-2935/2011-III-04 / 25/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3545/10 K.O.STARI BANOVCI
DANKO RAJČEVIĆ 351-2894/2011-III-04 / 22/03/2011 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA SA GARAŽOM STARI BANOVCI 3545/10 K.O.STARI BANOVCI
DARIJEVIĆ VLADIMIR 351-2768/2013-III-04 / 23.07.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 576/2 K.O. STARI BANOVCI
DARKO MIRKOVIĆ 351-3555/2010-III-04 / 7/7/2010 IZGRADNJA I FAZE SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA\"SURDUK\" SURDUK GRUNT.P.BR.2007,ZKU BR.1933