INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
Džepina Nemanja ROP-SPZ-21518-CPI-2/2021 / 17.11.2021. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI Kat. parc.broj 204/49 k.o. Stari Banovci Neto pov. 112,06m2
DŽEPINA ĐORĐE 351-2279/2015-III-05 / 30.10.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 204/52 K.O. STARI BANOVCI
DZEPINA ĐORĐE ROP-SPZ-5875-CPIH-3/2019 / 25.10.2019. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 204/52 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 135,93 M2
EMIL DRAGOSAVLJEVIĆ I ANKICA DRAGOSAVLJEVIĆ 351-2967/2011-III-04 / 26.4.2011 5824/11 К.О. VOJKA menja se rešenje o građ. dozvoli br:351-3484/2010-III-04 od 21.06.2010.god.u delu koji se odnosi na naziv investitora,tako što se za novog investitora određuje Dragosavlljević Emil i Ankica,oboje iz Vojke,koji su uknjiženi kao suvlasnici na kat.parc.br.
FILIPOVIĆ SLOBODANKA ROP-SPZ-13288-CPI-2/2016 / 01.11.2016. UKLANJANJE PORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 560 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 116,17M2
FORCAN BRANKO ROP-SPZ-35774-CPIH-2/2017 / 30.01.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2309/1 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 76,81M2
GAVRAN DRAGAN, GAVRAN GORDANA I SUR BIFE-GRIL "GADŽA" 351-1528/2014-III-04 / 16.04.2014. RUŠENJE, REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSLOVNOG I STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 3412 K.O. NOVA PAZOVA Neto pov. stambenog dela iznosi 219,23 m2, a poslovnog dela 316,28 m2.
GIREG MILJINKA ROP-SPZ-17276-CPI-2/2018 / 02.08.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1259/56 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 251,92 M2
GLIGOROVIĆ MILICA 351-2265/2015-III-05 / 02.11.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3427/1 K.O. STARI BANOVCI
GOLUBOVIĆ TIJANA I GOLUBOVIĆ BRANISLAV ROP-SPZ-16832-CPI-2/2019 / 25.03.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 2137 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA JE 129,63 M2
GORAN BELJIN 351-1475/2012-III-04 / 15.5.2012. IZGRADNJA STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENNOM JEDINICOM NA SPRATU GOLUBINCI 1147/1 К.О. GOLUBINCI
GORAN GAJIĆ ROP-SPZ-32629-CPI-1/2018 / 14.01.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5870/17 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 281,44 M2
GORAN MITROVIĆ 351-493/2012-III-04 / 18.4.2012 I FAZA KOMPLEKSA ZA SKLADIŠTENJE PREHRAMBENIH SIROVINA I GOTOVIH PROIZVODA STARA PAZOVA 4903 К.О. STARA PAZOVA
GORAN PETROVIĆ 351-3846/2010-III-04 / 11/2/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJKETA NOVA PAZOVA 5835/17 K.O.NOVA PAZOVA
GORDANA KULIĆ 351-581/2010-III-04 / 2/25/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD. STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3083/246 K.O.STARA PAZOVA
GOSTOVIĆ MARKO 351-1738/2015-III-05 / 22.04.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJKETA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVI BANOVCI 169/2 K.O. NOVI BANOVCI Bruto izgrađena površina objekta iznosi 272,87 m2, visina podruma 2,46 m, a visina prizemlja 2,80 m.
GREJAKOVIĆ VOJISLAV 351-2793/2012-III-04 / 25.12.2012. RUŠENJE DELA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I DOGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 538 K.O. SURDUK
GRUJIĆ DRAHOSLAVI ROP-SPZ-1187-CPIH-3/2018 / 09.07.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 40/2 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 78,25m2
GRUJIĆ JELENA 351-2983/2012-III-04 / 26.12.2012. IZMENA REŠENJA O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI USLED PROMENE INVESTITORA NOVA PAZOVA 5499/2 K.O. NOVA PAZOVA Menja se rešenje o građevinskoj dozvoli broj: 351-2724/2012-III-04 od 09.10.2012. godine u delu koji se odnosi na naziv investitora usled promene istog, tako što se za novog investitora određuje Grujić Jelena, koja je uknjižena kao vlasnik kat.parc.
GUGLETA ILIJA 351-76/2013-III-04 / 15.07.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 901 K.O. NOVA PAZOVA