INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
BOŽANIĆ ALEKSANDAR ROP-SPZ-10740-CPIH-4/2018 / 26.11.2018. DOGRADNJA STAMBENOG PROSTORA-POTKROVNE ETAŽE NOVA PAZOVA 3238 K.O. NOVA PAZOVA Dogradnja
BOŽANIĆ ALEKSANDAR ROP-SPZ-38662-CPI-1/2018 / 15.01.2018. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 3237/2 I 3238 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 636,00 M2
BOŽANIĆ ALEKSANDAR ROP-SPZ-30470-CPIH-4/2021 / 18.06.2021. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 3237/1 I 6532 K.O. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-30470-CPIH-4/2021 OD 18.06.2021.
BOŽANIĆ ALEKSANDAR ROP-SPZ-30470-CPIH-4/2021 / 18.06.2021. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I AUTOMATIZOVANE SOLITER GARAŽE NOVA PAZOVA 3237/1 I 6532 K.O. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-30470-CPIH-4/2021 OD 18.06.2021.
BOŽIĆ MARIJA 351-2137/2015-III-05 / 24.08.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA GOLUBINCI 992/2 K.O. GOLUBINCI
BRANIMIR VASIĆ 351-74/2012-III-04 / 4.4.2012. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVI BANOVCI 149/16 К.О. NOVI BANOVCI
BRANISLAV I MIROSLAV MUTIĆ 351-345/2010-III-04 / 2/10/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG POROD.STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 5868/14 K.O.NOVA PAZOVA
BRANKA, VOJA I ĐURA MILANOVIĆ 351-3687/2001-III-04 / 20.02.2012. RUŠENJE STAMBENE PORODIČNE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA VOJKA 4275 K.O. VOJKA
BRANKO NEDELJKOVIĆ 351-3273/2011-III-04 / 3.11.2011. I I II FAZA KOMPLEKSA ZA OBRADU DRVETA KRNJEŠEVCI 1700/6 K.O. KRNJEŠEVCI
BRDAŠ LJUBA 351-254/2015-III-05 / 01.02.2016. DOGRADNJA POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 700/263 K.O. NOVI BANOVCI
BUĆAN JOVA ROP-SPZ-12416-CPI-1/2016 / 10.06.2016. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA VOJKA 237/3 K.O. VOJKA Objekat je namenjen za smeštaj sirovina i gotovih proizvoda
BUDIMIROVIĆ SANJA ROP-SPZ-28693-CPI-2/2019 / 31.12.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2253/12 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 121,80 M2
BUKURECKI KRISTIVOJ ROP-SPZ-1334-CPI-1/2017 / 31.01.2017. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA VOJKA 5782 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 133,26 M2
BULAT ĐORĐE 351-3337/2014-III-04 / 21.11.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 3089/11 K.O. STARA PAZOVA
BULIĆ NIKOLA ROP-SPZ-32263-CPI-2/2020 / 03.06.2020. UKLANJANJE OBJEKTA, IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 5713 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 318,36 M2
BULOVIĆ ĐORĐE I BOJANA ROP-SPZ-20012-CPI-2/2021 / 07.10.2021. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2390/187 K.O NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 63,05 M2
BUMBIĆ MILAN ROP-SPZ-28318-CPI-1/2019 / 02.10.2019. UKLANJANJE POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE U TRI FAZE STARA PAZOVA 128 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 322,20 M2
BUMBIĆ MILAN ROP-SPZ-28318-CPIH-4/2020 / 22.05.2020. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE U TRI GRAĐEVINSKE FAZE STARA PAZOVA 128 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 322,20 M2
BUMBIĆ MILAN ROP-SPZ-28318-CPI-14/2021 / 18.06.2021. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE U TRI GRAĐEVINSKE FAZE STARA PAZOVA 128 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 323,32 M2
Bumbić Milan ROP-SPZ-28318-CPI-19/2021 / 27.11.2021. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA kat.parc.br.128 k.o. Stara Pazova ukupne neto površine 323,32m2