Objavljen onlajn kalkulator za obračun paušalnog poreza i doprinosa

pausalno oporezivanjeOd 1. januara 2020. stupile su na snagu izmene u vezi sa procedurom obračuna paušalnog poreza, omogućavanje podnošenja zahteva u elektronskom obliku, kao i automatskog obračuna poreza na paušalno utvrđen prihod i dostavljanja rešenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Onlajn kalkulator možete pogledati na ovom linku.

Opširnije

Novi set poreskih zakona (2) - Firme u manjoj opasnosti od oduzimanja PIB-a

usvojen zakonNa sednici 6. decembra 2019. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Reč je o 18. izmeni ovog Zakona od njegovog donošenja 2002. godine.

Opširnije

Podrška malim i srednjim preduzećima u regionu Zapadnog Balkana - Za projekat KIF-a Evropska unija namenila 2,5 mil EUR

projekti porske malim i srednjim preduzecimaPotpisivanjem ugovora između Evropske komisije i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkanau Tirani, tokom CEFTA nedelje, startovao je projekat podrške malim i srednjim preduzećima tog regiona za koji je EU izdvojila 2,5 mil EUR.

Opširnije

Novi set poreskih zakona (1) - Šta konkretno za privredu znače izmene Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

poreski zakonSkupština Srbije usvojila je 6. decembra 2019. izmene i dopune više zakona, a među njima je i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Opširnije

Narodna banka Srbije usvojila propise za podsticanje kreditiranja privrede u dinarima

nbsIzvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) usvojio je dve odluke sa namerom da podstakne kreditiranje privrede u dinarima, saopštila je NBS.

Opširnije