INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-13507-CPI-1/2018 / 18.06.2018 IGRADNJA OBJEKTA NAMENJENOG ZA ZDRAVSTVENU I SOCIJALNU ZAŠTITU NOVA PAZOVA 937 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 78,20 M2
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-21308-CPI-2/2018 / 26.10.2018. IZGRADNJA ISTRAŽNO-EKSPLOATACIONOG OBJEKTA-BUNARA B-4A BELEGIŠ 1354/4 K.O. BELEGIŠ NETO POVRŠINA 84 M2
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-39474-CPA-2/2018 / 10.12.2018. IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI NOVA PAZOVA 3222 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-20277-CPI-1/2019 / 01.08.2019. IZGRADNJA OBJEKTA ZA CRPLJENJE PODZEMNE VODE BELEGIŠ 1334 I 1181 K.O. BELEGIŠ ROP-SPZ-20277-CPI-1/2019 OD 01.08.2019.
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-10628-CPIH-3/2021 / 19.08.2021. UREĐENJE DELA ULICE PERE ČODANOVIĆA I MILENKA PEVCA STARI BANOVCI 1951/1 I 1950/1 K.O. STARI BANOVCI ROP-SPZ-10628-CPIH-3/2021 OD 19.08.2021.
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 / 27.08.2021. IZGRADNJA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA NOVA PAZOVA . 5643/6, 5643/18, 6461/1, 5643/16, 6482/7 и 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA 5643/6, 5643/18, 6461/1, 5643/16, 6482/7 и 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 / 27.08.2021. IZGRADNJA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA NOVA PAZOVA . 5643/6, 5643/18, 6461/1, 5643/16, 6482/7 и 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021
"OPŠTINA STARA PAZOVA" ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 / 27.08.2021. IZGRADNJA KANALIZACIJE OTPADNIH VODA NOVA PAZOVA . 5643/6, 5643/18, 6461/1, 5643/16, 6482/7 и 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-15203-CPIH-3/2021 OD 27.08.2021.
"PANONIJA PROMET" D.O.O. STARA PAZOVA ROP-SPZ-27533-CPI-1/2016 / 01.11.2016. IZGRADNJA NA POSTOJEĆEM KOMPLEKSU, ČETIRI SILOSA ZA SMEŠTAJ ŽITARICA NOVA PAZOVA 5519/1 K.O. NOVA PAZOVA 4 SILOSA, USIPNI KOŠ, MAŠINSKE KUĆICE, SAOBRAČAJNICE.
"PERIĆ TRANS COMPANY" ROP-SPZ-7909-CPA-1/2017 / 26.04.2017. IZGRADNJA CENTRA ZA PRODAJU I ODRŽAVANJE KOMERCIJALNIH VOZILA - KRNJEŠEVCI 1863/1 K.O. KRNJEŠEVCI MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI 351-3566/2011-III-04. ZA NOVOG INVESTITORA ODREĐUJE SE
"PIONIR PETROL" D.O.O. ROP-SPZ-14260-CPI-2/2018 / 23.08.2018. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 581 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 2.711,32 M2
"PONS GRADNJA" D.O.O. NOVI BANOVCI ROP-SPZ-5071-CPIH-2/2017 / 03.04.2017. IZGRADNJA DELA PRVE FAZE POSLOVNOG KOMPLEKSA "PONS GRADNJA" STARA PAZOVA 4810/21 K.O. STARA PAZOVA NETO OVRŠINA OBJEKTA JE 316,09 M2
"PREZIDENT" D.O.O. ROP-SPZ-8212-CPI-3/2018 / 18.05.2018. IZGRANJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 3052,3054,3055,3056,3057,3058,3162 i 3163 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 15.315,54 M2
"PUT INŽINJERING" D.O.O. ROP-SPZ-16906-CPIH-4/2018 / 13.09.2018. IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNOG KOMPLEKSA NOVA PAZOVA 5650/2 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 16.873,93M2
"RESA GRADNJA" D.O.O. ROP-SPZ-3889-CPIH-3/2017 / 05.06.2017. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA - TRGOVINSKOG CENTRA NOVI BANOVCI 3497/43 NETO OVRŠINA OBJEKTA JE 1.899,42 M2
"ROMA PACK" D.O.O. ROP-SPZ-8220-CPIH-3/2017 / 29.06.2017. DOGRADNJA PROIZVODNOG PROSTORA NOVA PAZOVA 735/65 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 1.005,86M2
"S PROJEKT 019" D.O.O. ROP-SPZ-199-CPI-2/2019 / 03.09.2019. UKLANJANJE POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2733/1 K.O. STARA PAZOVA ROP-SPZ-199-CPI-2/2019 OD 03.09.2019.
"SRBIJAGAS" J.P. NOVI SAD ROP-SPZ-16785-CPI-2/2016 / 26.10.2016. IZMEŠTANJE-IZGRADNJA PRIKLJUČNOG GASOVODA RG-04-06 NOVA PAZOVA 5648/5, 6461, 6037/13, 6485/2 I 6035/4 K.O. NOVA PAZOVA PRIKLJUČNI GASOVOD RG-04-06 JE DUŽINE 178,40M
"SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVA, EPARHIJA SREMSKA, CRKVENA OPŠTINA STARI BANOVCI" ROP-SPZ-10522-CPI-4/2019 / 16.04.2019. IZGRADNJA VERSKOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 3556/3 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 188,11 M2
"STAKLO ZORIĆ" DOO ROP-SPZ-2841-CPI-3/2021 / 29.09.2021. DOGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4810/26 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 1.443,65 M2