INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
"HPL CENTAR" DOO ROP-SPZ-27193-CPI-4/2019 / 31.10.2019. UKLANJANJE POSTOJEĆEG STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJU STAMBENOG I STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA U DVE FAZE NOVA PAZOVA 1842/1 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 1.072,13 M2
"IN-EKSPORT" DOO ROP-SPZ-3376-CPIH-3/2019 / 24.04.2019. UKLANJANJE DELA PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I REKONSTRUKCIJU POSTOJEĆEG OBJEKTA I DOGRADNJU NOVI BANOVCI 2390/84 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 187,57 M2
"INDOKS PROFIL" D.O.O. BEOGRAD ROP-SPZ-33876-CPA-1/2016 / 23.12.2016. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3547/12 K.O. STARI BANOVCI IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 351-2181/2015-III-02 USLED PROMENE INVESTITORA.
"INVEST GLOBAL GROUP 021" I "CONCRETE LAND" ROP-SPZ-9854-CPI-2/2021 / 24.05.2021. IZGRADNJA I FAZE KONDOMIJUMSKOG NASELJA KOJA OBUHVATA RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA I IZGRADNJU STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1461, 1462, 1463, 1468, 1469 I 1470 K.O. STARI BANOVCI ROP-SPZ-9854-CPI-2/2021 OD 24.05.2021.
"INVEST GLOBAL GROUP 021" I "CONCRETE LAND" ROP-SPZ-9854-CPА-5/2021 / 28.06.2021. IZMENA REŠENJA BR. ROP-SPZ-9854-CPI-2/2021 OD 24.05.2021. STARI BANOVCI 1951/1 I 1950/1 K.O. STARI BANOVCI IZMENA REŠENJA BR. ROP-SPZ-9854-CPI-2/2021 OD 24.05.2021.
"IREKS" D.O.O. ROP-SPZ-32255-CPIH-19/2018 / 07.08.2018. IZVOD IZ PROJEKTA SA GLAVNOM SVESKOM -0, SEPARAT IZMENE STARA PAZOVA 4813/37 K.O. STARA PAZOVA IZMENA RESENJA PO GRADJEVINSKOJ DOZVOLI BROJ :ROP-SPZ-32255-CPIH-3/2017
"JET SET GROUP" D.O.O. ROP-SPZ- 12361-CPIH-3/2017 / 09.06.2017. IZGRADNJA POSLOVNO -SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 5250/2 K.O. STARA PAZOVA UKUPNA NETO POVRŠINA JE 1.058,00M2
"JOKEY BG INVEST" D.O.O. ROP-SPZ-17795-CPA-4/2018 / 06.09.2018. ODREĐIVANJE DOPRINOSA ZA UREĐIVANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJISTA NOVA PAZOVA 6037/4 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE
"JOKEY BG INVEST" D.O.O. ROP-SPZ-17795-CPI-3/2018 / 04.09.2018. IZGRADNJA PROIZVODNO-POSLOVNOG MAGACINSKOG KOMPLEKSA NOVA PAZOVA 6037/26 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 10.631,58 m2
"LIDL SRBIJA SUPERMARKETI" ROP-SPZ-8731-CPA-1/2017 / 10.04.2017. DODAVANJE I ODUZIMANJE ODREĐENIH PROSTORIJA U DELU KOJI SE ODNOSI NA SKLADIŠNI OBJEKAT NOVA PAZOVA 6037/6 K.O. NOVA PAZOVA IZMENA GRAĐEVINSKE DOZVOLE 351-2361/2015-III-05
"LIDL SRBIJA" ROP-SPZ-26910-CPI-1/2018 / 01.10.2018. IZGRADNJA KOLSKE VAGE NOVA PAZOVA 6037/25 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA 60 M2
"LIDL SRBIJA" K.D. IZ BEOGRADA ROP-SPZ-22788-CPIH-2/2016 / 14.10.2016. IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG OBJEKTA BUNARA B2 NOVA PAZOVA 5772/2, 6461, 6471/1 K.O. NOVA PAZOVA VEZNI CEVOVOD DUŽINE 397,8M
"LIDL SRBIJA" KD ROP-SPZ-11773-TCPI-1/2016 / 06.06.2016. IZGRADNJA MONTAŽNE LIMENE TC I PRIVODNOG KABLOVSKOG VODA NOVA PAZOVA 6037/6 K.O. NOVA PAZOVA Građevinksa dozvola je privremena.
"LIDL SRBIJA" KD, BEOGRAD ROP-SPZ-22788-CPA-3/2016 / 08.11.2016. IZMENA U POLOŽAJU BUNARSKOG ŠAHTA I ŠAHTA ZA HLORISANJE , SITUACIONO, BEZ PROMENE NIVELACIONOG POLOŽAJA NOVA PAZOVA 5772/2, 6461, 6471/1 K.O. NOVA PAZOVA MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-22788-CPIH-2/2016.
"LIRA" ZU i "RAMES" D.O.O. ROP-SPZ-7017-CPIH-3/2018 / 16.11.2018. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA BELEGIŠ 1880/4 k.o. Belegiš NETO POVRŠINA 1.894,96 m2
"LK NEKRETNINE PLUS" D.O.O. 351-2592/2013-III-04 / 23.05.2013. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA STARI BANOVCI 1206/5 K.O. STARI BANOVCI
"LK NEKRETNINE PLUS" D.O.O., MOMČILOVIĆ DRAGOMIR I ZLATKOVIĆ VANJA ROP-SPZ-4187-CPIH-2/2016 / 12.04.2016. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 40/1, 40/3, 41/1, 281/4, 282/2 I 278/2 K.O. NOVI BANOVCI
"LMV TEAM" DOO ROP-SPZ-3984-CPI-2/2019 / 22.04.2019. IZGRADNJA SKLADIŠNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4878/2 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 1.192,29 M2
"LOGMAXX BETA" D.O.O. BEOGRAD ROP-SPZ-6217-CPIH-5/2017 / 15.05.2017. IZGRADNJA LOGISTIČKOG CENTRA NOVI BANOVCI 2142/8 K.O. NOVI BANOVCI MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI BROJ ROP-SPZ-6217-CPIH-2/2016 USLED PROMENE INVESTITORA
"M.B.S.N. KOMERC" DOO ROP-SPZ-24061-CPI-1/2019 / 19.08.2019. UKLANJANJE POSTOJEĆEG OBJEKTA, IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA I IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI UNUTRAŠNJE GASNE INSTALACIJE STARA PAZOVA 2478 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 5.084,20 M2