Objavljeno Uputstvo za primenu testa samostalnosti za preduzetnike

pausalciPoreska uprava objavila je Uputstvo za primenu testa samostalnosti kojim se utvrđuje ko će moći da posluje kao paušalac.

Opširnije