Objavljen onlajn kalkulator za obračun paušalnog poreza i doprinosa

pausalno oporezivanjeOd 1. januara 2020. stupile su na snagu izmene u vezi sa procedurom obračuna paušalnog poreza, omogućavanje podnošenja zahteva u elektronskom obliku, kao i automatskog obračuna poreza na paušalno utvrđen prihod i dostavljanja rešenja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Onlajn kalkulator možete pogledati na ovom linku.

Opširnije