INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-36862-CPI-1/2020 / 22.12.2020. UKLANJANJE OBJEKATA, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I IZGRADNJU KOMPLEKSA DOMA ZDRAVLJA "DR JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" STARA PAZOVA 2/1, 2/2, 2/8, 2/4, 240/3,
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-36862-CPI-1/2020 / 22.12.2020. UKLANJANJE OBJEKATA, REKONSTRUKCIJU, DOGRADNJU I IZGRADNJU KOMPLEKSA DOMA ZDRAVLJA "DR JOVAN JOVANOVIĆ ZMAJ" STARA PAZOVA 2/1, 2/2, 2/8, 2/4, 240/3, 244/1 I 245/3 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 6.130,95 M2
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-1947-CPI-1/2021 / 08.02.2021. DOGRADNJA PROSTORA UZ POSTOJEĆI OBJEKAT - ZGRADU U FUNKCIJI OSTALOG OBRAZOVANJA PU "POLETARAC" STARA PAZOVA 9/3 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 974,29 M2
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-5531-CPI-1/2021 / 17.05.2021. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE "BOŠKO PALKOVLJEVIĆ-PINKI" STARA PAZOVA 9557 K.O. STARA PAZOVA IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE BR. ROP-SPZ-5531-CPI-1/2021 OD 17.05.2021.
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-13432-CPI-1/2021 / 16.06.2021. IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE I DELA INTERNE SAOBRAĆAJNICE NOVA 4 NOVA PAZOVA 6461/1, 6035/8, 5643/16, 6482/7 I 5650/9 K.O. NOVA PAZOVA ROP-SPZ-13432-CPI-1/2021 OD 16.06.2021.
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-13437-CPI-2/2021 / 24.09.2021. Izgradnja bunara B-10 sa pratećom infrastrukturom NOVI BANOVCI 2360/24, 2360/3 и 1004/1 к.о. NOVI BANOVCI ROP-SPZ-13437-CPI-2/2021 OD 24.09.2021.
Opština Stara Pazova ROP-SPZ-15535-CPI-2/2021 / 16.11.2021. Dozvoli za izgradnju bunara B-16 sa pratećom infrastrukturom NOVA PAZOVA Kat. parc.broj 41 k.o. Nova Pazova Dozvoli za izgradnju bunara B-16 sa pratećom infrastrukturom
OPŠTINSKA STAMBENA AGENCIJA ROP-SPZ-27976-CPA-1/2016 / 24.10.2016. IZGRADNJA STAMBENOG-POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3104/35 K.O. STARA PAZOVA 3104/37 K.O. STARA PAZOVA MENJA SE REŠENJE O GRAĐEVINSKOJ DOZVOLI 351-167/2016-III-05
OPTŠINA STARA PAZOVA 351-2977/2012-III-04 / 22.01.2013. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH FEKALNIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA STARA PAZOVA 3091/56, 3091/57, 1595 K.O. STARA PAZOVA U ul. Kalinčjakova u dužini od 320,30 m (preko kat.parc.br. 3091/56 i 3091/57); u I delu ul. Ž.Zrenjanina u dužini od 257,10 m (preko kat.parc.br. 3091/57 i 3089/60); u II delu ul. Ž.Zrenjanina u dužini od 143,00 m (preko kat.parc.br. 1595,1398 i 3088/60)
OSNOVNI SUD U STAROJ PAZOVI 351-101/2016-III-05 / 26.04.2016. DOGRADNJA ZGRADE SUDA STARA PAZOVA 606/1 K.O. STARA PAZOVA Dogradnja obuhvata i izgradnju 10 parking mesta, pristupne saobraćajnice sa okretnicom i pristupne pešačke saobraćajnice.
PANONIJA PROMET D.O.O. 351-2080/2015-III-05 / 16.09.2015. IZGRADNJA BENZINSKE STANICE NOVA PAZOVA 5516 K.O. NOVA PAZOVA Neto pov. samouslužne perionice iznosi 66,82 m2.
PANONIJA PROMET PTP D.O.O. 351-2938/2013-III-04 / 22.10.2013. DOGRADNJA POLJOPRIVREDNIH OBJEKATA NA KOMPLEKSU MLINA "PANONIJA PROMET" NOVA PAZOVA 5519/1 K.O. NOVA PAZOVA Dogrdnja obuhvata tri silosa (net. pov. 396,96 m2), dve tampon ćelije (net. pov. 44,96 m2), sušare (net. pov. 26,00 m2), dve elektronske jame i izgradnju internih saobraćajnica.
PB NITOM D.O.O. 351-3250/2011-III-04 / 18.7.2011. IZGRADNJA POSLOVNO-SKLADIŠNOG I STAMBENOG OBJEKTA SA ČETIRI STAMBENE JEDINICE, INTERNE SAOBRAĆAJNICE I PARKING PROSTORA NOVI BANOVCI 2360/19 K.O. NOVI BANOVCI
PERIĆ TRANS COMPANY DOO ROP-SPZ-16534-CPIH-3/2020 / 18.05.2020. IZGRADNJA POSLOVNO-SERVISNO-SKLADIŠNOG OBJEKTA SA INTERNOM BENZINSKOM STANICOM SA NADSTREŠNICOM KRNJEŠEVCI 1863/1 K.O. KRNJEŠEVCI NETO POVRŠINA JE 2.604,84 M2
PIONIR PETROL D.O.O. 351-47/2015-III-05 / 17.03.2015. IZGRADNJA POSLOVNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3346/1 K.O. STARA PAZOVA Poslovni objekat je namenjen za samouslužnu autoperionicu sa pratećim postorijama.
PIVKA-S D.O.O. 351-3432/2010-III-04 / 5/14/2010 IZGRADNJA SLOBODNOSTOJEĆEG STAMB.OBJ SA KOTLARNICOM I GARAŽ.I POSL.OBJ-HLADNJAČA NOVI BANOVCI 2181/5 K.O.NOVI BANOVCI -poslovni objekаt je nаmenjen zа hlаdnjаču-mаgаcin zа čuvаnje živinskog mesа i mesnih prerаđevinа,ukupnog kаpаcitetа hlаdnjаče do 180 tonа
PNEUMO LOGIC D.O.O. 351-2041/2015-III-05 / 13.07.2015. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA STARA PAZOVA 4813/48 K.O. STARA PAZOVA Poslovni prostor je spratnosti P+1 i neto površine 407,78 m2. Proizvodni prostor je spratnosti P+0 i neto površine 1.879,57 m2. Građ. dozvola obuhvata i izgradnju 28 parking mesta.
POBEDA COMPANY D.O.O. 351-2297/2015-III-05 / 06.11.2015. IZGRADNJA POSLOVNO-PROIZVODNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 727/24 I 727/6 K.O. NOVA PAZOVA Poslovni deo je spratnosti P+1 i neto površine 162,49 m2. Proizvodni deo je spratnosti P+0 i neto površine 481,59 m2, a nemenjen je za proizvodnju konditorsih proizvoda.
POLIMER PLUS DOO 351-2944/2011-III-04 / 11.10.2011. IZGRADNJA POSLOVNO PROIZVODNO SKLADIŠNOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 735/95 K.O. NOVA PAZOVA
POLJOAGRAR D.O.O. 351-3027/2011-III-04 / 25.5.2011 IZGRADNJA I FAZE POLJOPRIVREDNOG KOMPLEKSA-SILOS ZA ŽITARICE VOJKA 2210 К.О.VOJKA