INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1918/2015-III-05 / 11.05.2015. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE U 3 FAZE NOVI BANOVCI 2138/5,...,2129/26 K.O. NOVI BANOVCI Izgradnja saobraćajnice koja se odvija u tri faze je ukupne dužine 625,00 m, a širine 2*3,5 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1917/2015-III-05 / 12.05.2015. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE U 4 FAZE NOVI BANOVCI 2317,...,2143/1 K.O.NOVI BANOVCI Izgradnja vodovodne mreže koja se odvija u 4 faze je ukupne dužine 2.076,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1919/2015-III-05 / 28.05.2015. IZGRADNJA PREDŠKOLSKE USTANOVE BELEGIŠ 1231/1 K.O. BELEGIŠ Izgradnja pored predškolske ustanove obuhvata i izgradnju 14 parking mesta, pristupnog puta, zelenih površina i internih saobraćajnica.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2045/2015-III-05 / 23.07.2015. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA STARI BANOVCI 1934 K.O. STARI BANOVCI Izgradnja obuhvata dva autobuska stajališta dužine 49,00 m i širine 3,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2043/2015-III-05 / 23.07.2015 IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NOVI BANOVCI 1030/1 K.O. NOVI BANOVCI Izgradnja obuhvata dva autobuska stajališta dužine 49,00 m i širine 3,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2044/2015-III-05 / 23.07.2015. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA NOVI BANOVCI 1019/2 K.O. NOVI BANOVCI Izgradnja obuhvata dva autobuska stajališta dužine 49,00 m i širine 3,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2082/2015-III-05 / 28.07.2015. IZGRADNJA DELA SAOBRAĆAJNICE "ULICA GLAVNA" NOVA PAZOVA 6035/3 I 6037/ K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja saobraćajnice je u dužini od 950,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2022/2015-III-05 / 12.08.2015. IZGRADNJA PRVE FAZE VODOVODNE MREŽE, BUNARA I POTISNOG CEVOVODA VOJKA 826/2,6796,6797,6803/1,6802,6804 I 7031 K.O. VOJKA Bunar se gradi na kat.parc.br. 826/2, a trasa potisnog cevovoda kreće od kat.parc.br. 826/2, preko kat.parc.br. 6796, 6797, 6803/1, 6802, 6804 i završava na kat.parc.br. 7031 k.o. Vojka.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2011/2015-III-05 / 20.10.2015. IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE I JEDNE CRPNE STANICE NOVA PAZOVA I NOVI BANOVCI 6142 K.O. N. PAZOVA I 2072/1 K.O. N. BANOVCI Dužina trase iznosi 1.426 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2541/2015-III-05 / 30.12.2015. IZGRADNJA LOKLANOG PUTA GOLUBINCI-ŠIMANOVCI GOLUBINCI 3179,...,9534 K.O. GOLUBINCI Dozvola se odnosi na k.o. broj: 3179/1, 3191, 2809, 9531, 9554, 9532, 9552, 9533, 9557 i 9534 u Golubincima.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-144/2016-III-05 / 19.02.2016. UREĐENJE CENTRA VOJKA VOJKA 3199/1,...,2894 K.O. VOJKA Rekonstrukcija obuhvata ulice Cara Dušana (kat.parc.br. 3199/1, 3358/4 i 2582/2), Braće Kočijašević (kat.parc.br.4305, 3765/1 i 3591/1), Karađorđeva (kat.parc.br. 3199/1, 3201/2 i 3260) i Svetog Save (kat.parc.br. 2825/2, 2579/2 i 2894).
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-20003-CPIH-2/2016 / 02.09.2016. IZGRADNJA VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEKTA GOLUBINCI 29 K.O. GOLUBINCI
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-25315-CPI-1/2016 / 30.09.2016. DRUGA FAZA IZGRADNJE DELA SAOBRAĆAJNICE NOVA PAZOVA 6037/4, 6463, K.O. NOVA PAZOVA DUŽINA SAOBRAĆAJNICE JE 1.098,68M.
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-33805-CPI-1/2016 / 29.12.2016. IZGRADNJA NOVIH SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA NOVI BANOVCI NOVA ULAZNA LEPEZA 1019/2 K.O. NOVI BANOVCI U PRVOM DELU ŽELEZNIČKE ULICE 1004/1 K.O. NOVI BANOVCI SE REKONSTRUIŠU KOLOVOZNE TRAKE DO RASKRSNICE ULICE ŽELEZNIČKE SA FRUŠKOGORSKOM ULICOM, GDE SE VRŠI REKONSTRUKCIJA U VIDU KRUŽNE RASKRSNICE SA ULIVNIM KRACIMA PREKO 1004/1, 306/33, 1011/1 K.O. NOVI B
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-7833-CPI-1/2017 / 04.04.2017. UREĐENJE CENTRA NASELJA KRNJEŠEVCI KRNJEŠEVCI 375/1, 375/2, 376 K.O. KRNJEŠEVCI UREĐENJE CENTRA NASELJA OKO TROKRAKE RASKRSNICE NA KOJOJ SE UKRŠTAJU ULICE PARTIZANSKA, UGRINOVAČKA I VOJAČKA
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-2935-CPI-1/2017 / 14.02.2017. UREĐENJE CENTRA NOVIH BANOVACA NOVI BANOVCI 1018/1 I 1018/11 K.O. NOVI BANOVCI
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-13457-CPI-1/2017 / 16.05.2017. IZGRADNJA KOMPLEKSA ZGRADA PORODIČNOG SOCIJALNOG STANOVANJA STARA PAZOVA 3104/2 K.O. STARA PAZOVA ZGRADA SE SASTOJI OD 3 STAMBENA OBJEKTA TIPA 3
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-15291-CPIH-2/2017 / 22.08.2017. UREĐENJE CENTRA NASELJA SURDUK SURDUK 1251, 1252, 1253, 1254, 1267, 774/1, 774/2, 799,800 K.O. SURDUK UREĐENJE CENTRA NASELJA, PARKING MESTA, ZELENIH POVRŠINA I AUTOBUSKIH STAJALIŠTA
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-24319-CPI-1/2017 / 12.09.2017. IZGRADNJA ČETVRTE FAZE VODOVODNE MREŽE U NASELJU VOJKA VOJKA UKUPNA DUŽINA VODOVODNE MREŽE JE 26.864M
OPŠTINA STARA PAZOVA ROP-SPZ-31826-CPA-1/2017 / 16.10.2017. SMANJENJE PREČNIKA KRUŽNE RASKRSNICE STARA PAZOVA IZMENA REŠENJA O GRADJEVINSKOJ DOZVOLI BROJ 351-2574/2013-III-04 OD 18.04.2013.