INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2407/2013-III-04 / 21.03.2013. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNO INFRASTRUKTURNOG OBJEKTA, PEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE STARA PAZOVA OD 600 DO 5252/5 K.O. STARA PAZOVA Trasa počinje na kat.parc.br. 600 k.o. Stara Pazova, a završava se na kat.parc.br. 5252/5 k.o. Stara Pazova. Ukupne dužine je 3.477,77 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2574/2013-III-04 / 18.04.2013. REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA SAOBRAĆAJNOG INFRASTRUKTURNOG OBJEKTA ST.PAZOVA I ST.BANOVCI OD 1589 DO 1944/1 K.O. ST.PAZOVA I ST.BANOVCI Dogradnja saobraćajnog infrastrukturnog objekta na delu lokalnog puta L-119 od raskrsnica ulica Svetosavska i Zmaj Jovina u Staroj Pazovi do ispred raskrnice sa ulicom milenka Pevca u Starim Banovcima u 9 faza, ukupne dužine puta 9.320,061 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2581/2013-III-04 / 08.05.2013. REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CENTRA STARI BANOVCI 1934 I 1103 K.O. STARI BANOVCI Rekonstrukcija i uređenje centra se radi u dve faze, ukupne dužine 539,748 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2908/2013-III-04 / 24.09.2013. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH FEKALNIH VODA SA KUĆNIM PRIKLJUČCIMA, SLIV K3 NOVA PAZOVA 5408, 673 I 722 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja se vrši u delu ulice Cara Dušana na kat.parc. broj 5408 od postojećih šahtova u ulici Cara Dušana, sa obe strane saobraćajnice do planiranih šahtova naspram kat. parc. broj 673 i 722 k.o. Nova Pazova.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-124/2014-III-04 / 04.02.2014. IZGRADNJA MOSTA PREKO KANALA "GOLUBINCI-STARI BANOVCI" STARA PAZOVA 3103/1, 3103/3, 3099 I 3086/58 K.O. STARA PAZOVA Most je dužine 11,95 m, širine 6,60 m, raspona 5,50 m i širine pešačke staze 1,30 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1047/2014-III-04 / 20.02.2014. DOGRADNJA ŠKOLSKE SALE SA KUGLANOM I UREĐENJE PARKA GOLUBINCI 815 K.O. GOLUBINCI Sportska sala je neto pov. 960,89 m2, a kuglana spratnosti P+0 i neto pov. 267,85 m2.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1340/2014-III-04 / 24.03.2014. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE NOVA PAZOVA 6461 I 5643/6 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja vodovodne mreže je dužine 3.362,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1345/2014-III-04 / 19.03.2014. IZGRADNJA KANALIZACIONE MREŽE UPOTREBLJENIH VODA NOVA PAZOVA 6461, 6035/1, 6037/4, 6463 I 6142 K.O. NOVA PAZOVA Ukupna dužina trase iznosi 2.759,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1342/2014-III-04 / 21.03.2014. IZGRADNJA PRVE FAZE KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH FEKALNIH VODA NOVA PAZOVA 5643/6 I 6461 K.O. NOVA PAZOVA Trasa je dužine 428,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1344/2014-III-04 / 21.03.2014. IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE NOVA PAZOVA 6461, 6035/1, 6037/4, 6463 I 6142 K.O. NOVA PAZOVA Trasa je dužine 2.782,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1341/2014-III-04 / 25.03.2014. IZGRADNJA PRVE FAZE SAOBRAĆAJNICE SA KRUŽNOM RASKRSNICOM NOVA PAZOVA 5643/6 I 6461 K.O. NOVA PAZOVA Dužina trase iznosi 679,36 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1659/2014-III-04 / 03.07.2014. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH FEKALNIH VODA NOVA PAZOVA OD 5452 DO 5435 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja obuhvata kat. parc u ulicama: Višegradska, Jovana Dučića, Boška Buhe, Petra Kočića, Dr. Slobodana Jovanovića, Stevana Sinđelića, Stanoja Glavaša, Dobrovoljačka, Isidore Sekulić, Dositeja Obradovića, Braće Jugovića, Miloša Zekića, Sarajevska, Uži
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2506/201-III-04 / 15.08.2014. IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE, PARKING MESTA I PEŠAČKE STAZE STARA PAZOVA 251/1...231 K.O. STARA PAZOVA Izgradnja obuhvata kat.parc. 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 250/1, 250/3, 250/2, 249/1, 249/2 i 231 k.o. Stara Pazova. Širina kolovoza iznosi 6,00m, dužina trase je 234,61m, dok je širina pešačkih staza 2,00m sa leve strane i 2,5m sa desne strane.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-2655/2014-III-04 / 02.09.2014. REKONSTRUKCIJA LOKALNO PUTA STARI BANOVCI-NOVA PAZOVA NOVI BANOVCI 1019/2 K.O. NOVI BANOVCI Rekonstrukcija lokalnog puta Stari Banovci-Novi Banovci je dužine 322,54 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3341/2014-III-04 / 29.10.2014. IZGRADNJA KANALIZACIJE UPOTREBLJENIH FEKALNIH VODA NOVA PAZOVA 735/110, 735/29 I 5463 K.O. NOVA PAZOVA Trasa se račva u dva kraka. Prvi krak je dužine 587,00 m, a drugi krak je dužine 224,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3392/2014-III-04 / 02.12.2014. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA-NIŠA ZA AUTOBUSE NOVI BANOVCI 1019/2 K.O. NOVI BANOVCI Dužina platoa za zaustavljanje je 48,90m, širina platoa iznosi 3,00m, betonskih platoa uz stajališta namenjenih za putnička čekališta dužine 14,30m, širine 2,00m i prilaznih staza širine 4,00m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3390/2014-III-04 / 16.12.2014. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA-NIŠA ZA AUTOBUSE STARI BANOVCI 1950/1 K.O. STARI BANOVCI Dužina platoa za zaustavljanje je 48,90 m,a širina platoa 3,00m. Betonski platoi uz stajališta su površine 28,60 m2,a prilazne staze su širine 4,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-3391/2014-III-04 / 16.12.2014. IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA-NIŠA ZA AUTOBUSE STARI BANOVCI 1950/1 K.O. STARI BANOVCI Dužina platoa za zaustavljanje je 49,00 m,a širina platoa 3,00m. Betonski platoi uz stajališta su površine 20,60 m2,a prilazne staze su širine 4,00 m.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-4/2015-III-05 / 06.04.2015. IZGRADNJA II FAZE VODOVODNE MREŽE U NASELJU VOJKA VOJKA 6804, 3536/1 I 3199/1 K.O. VOJKA Trasa počinje na kat.parc. 6804 u Solunskoj ulici, preko kat.parc. 3536/1, a završava se na kat.parc. 3199/1 u Karađorđevoj ulici.
OPŠTINA STARA PAZOVA 351-1868/2015-III-05 / 08.05.2015. DOGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 3 ETAPE NOVA PAZOVA 5643/6 K.O. NOVA PAZOVA Dozvola obuhvata izgradnju saobraćajnica sa otvorenim atmosferskim kanalima sa obe strane, pešačke i biciklističke staze sa obe strane, vodovod sa obe strane i izgradnju fekalne kanalizacije sa desne strane saobraćajnice.