INVESTITOR BROJ REŠENJA / DATUM IZDAVANJA VRSTA RADOVA MESTO GRADNJE KATASTARSKA PARCELA NAPOMENA
BZOVSKI VJERKA I TUBIN DUŠKO ROP-SPZ-7874-CPI-2/2020 / 02.10.2020. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2599/3 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 128,63 M2
ČANJI VLADIMIR ROP-SPZ-33354-CPI-1/2018 / 09.11.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 3097/104 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA 189,40 M2
ĆERANIĆ BORKA ROP-SPZ-815-CPIH-2/2019 / 26.03.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 17 K.O. SURDUK NETO POVRŠINA JE 72,20 M2
CETINIĆ JASMINA ROP-SPZ-29048-CPI-2/2017 / 02.02.2018. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA BELEGIŠ 1506/1 K.O. BELEGIŠ NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 101,49 M2
ČIČA SLOBODAN I ČIČA LJILJANA 351-147/2016-III-05 / 08.02.2016. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM NOVA PAZOVA 5816/4 K.O. NOVA PAZOVA Izgradnja obuhvata i garažu sa jedim garažnim mestom.
CICVARA GORAN I CICVARA DRAGANA 351-2278/2015-III-05 / 30.10.2015. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SURDUK 1247/181 K.O. SURDUK
CICVARA GORDANA ROP-SPZ-15304-CPIH-3/2017 / 22.11.2017. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2234/6 K.O. NOVI BANOVCI NETO POVRŠINA OBJEKTA JE 142,96 M2
ĆIRKOVIĆ MILIVOJE I KATARINA ROP-SPZ-33853-CPIH-3/2021 / 03.03.2021. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 1289 I 1290 K.O. NOVA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 309,03 M2
ĆORIĆ MARIJA ROP-SPZ-25147-CPI-2/2021 / 24.08.2021. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3544/5 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 99,34 M2
CRNOBRNJA LIDIJA ROP-SPZ-16718-CPI-2/2019 / 28.01.2020. UKLANJANJE STAMBENOG OBJEKTA I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 2563/3 K.O. STARA PAZOVA ROP-SPZ-16718-CPI-2/2019 OD 28.01.2020.
CRNOMARKOVIĆ DEJAN 351-1145/2013-III-04 / 04.03.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARA PAZOVA 5630/2 K.O. STARA PAZOVA
CRNOMARKOVIĆ STOLA 351-2829/2013-III-04 / 13.09.2013. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA SA JEDNOM STAMBENOM JEDINICOM STARI BANOVCI 3465/10 K.O. STARI BANOVCI
CRNOMARKOVIĆ STOLE 351-2656/2012-III-04 / 05.12.2012. RUŠENJE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVI BANOVCI 2176/7 K.O. NOVI BANOVCI
CRNOMRAKOVIĆ BRANKO ROP-SPZ-14502-CPI-3/2019 / 01.11.2019 IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1258/31 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 99,87 M2
ĆULIBRK DRAGAN ROP-SPZ-20424-CPI-3/2019 / 04.03.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARI BANOVCI 3544/22 K.O. STARI BANOVCI NETO POVRŠINA JE 162,19 M2
ĆULIBRK DRAGAN I DRAGANA ROP-SPZ-37150-CPIH-3/2019 / 24.04.2019. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA STARA PAZOVA 1259/57 K.O. STARA PAZOVA NETO POVRŠINA JE 116,44 M2
ĆURČIN ŽELJKO ROP-SPZ-36921-CPIH-3/2019 / 04.04.2019. IZGRADNJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA VOJKA 5797 K.O. VOJKA NETO POVRŠINA JE 885,52 M2
CVETKOVIĆ ZORAN 351-3376/2014-III-04 / 02.12.2014. IZGRADNJA VINOGRADARSKE KUĆE SURDUK 18 K.O. SURDUK Izgradnja kuće je u celini 6, Vinogradarsko voćarskoj celini na potesu Vinogradine, sa izlazom na Slankamenački put.
DAMJANOVIĆ GORAN 351-1229/2014-III-04 / 07.03.2014. IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA I GARAŽE STARI BANOVCI 3465/12 K.O. STARI BANOVCI Stambeni objekat je neto pov. 149,30 m2, a garaža spratnosti P+0 i neto pov. 24,75.
DAMJANOVIĆ JELENA ROP-SPZ-21291-CPIH-3/2018 / 04.04.2018. UKLANJANJE PORODIČNE STAMBENE ZGRADE I IZGRADNJA STAMBENOG OBJEKTA NOVA PAZOVA 2126/1 K.O. NOVA PAZOVA 393,78M2