3-VUNOVIĆ-GRAĐEVINSKA LIMARIJA

3-VUNOVIĆ-GRAĐEVINSKA LIMARIJA
 • PUNO POSLOVNO IME

  MIHAJLO TRIVUNOVIĆ PR OSTALI ZAVRŠNI RADOVI 3-VUNOVIĆ-GRAĐEVINSKA LIMARIJA VOJKA
 • MB

  65792273
 • PIB

  111990630
 • ŠIFRA

  4339
 • DELATNOST

  Ostali završni radovi
 • DATUM POČETKA OBAVLJANJA
  DELATNOSTI

  09.06.2020. god.
 • ADRESA

  Save Kovačevića bb VOJKA
 • TELEFON

  +381 (0)62 429835
 • FAKS

 • E-MAIL

  miclim1990@gmail.com
 • WEB

 • KATALOG